تبلیغات در فال تاروت

هزینه درج لینک در ستون سمت راست سایت فال تاروت ماهیانه 15 هزار تومان می باشد.
برای تبلیغات با شماره 09368095249 تماس بگیرید.

تعداد فالهای گرفته شده
61,202,943